Türk Birliği Ambleminin Şeması
Kültür Sanat

Türk Birliği Amblemi ve Şema Yapısı

Türk Birliği

1. Türk Birliği amblemindeki toplamda 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu yani Türk soylu Türk boylu akraba topluluklarını temsil etmekte.

Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216)

Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216)

Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375-469)

Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552)

Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552-745)

Avar İmparatorluğu (M.S. 565-835)

Hazar İmparatorluğu (M.S. 651-983)

Uygur Devleti (M.S. 745-1368)

Karahanlılar (M.S. 940-1040)

Gazneliler (M.S. 962-1183)

Büyük Selçuklu İmparatorluğu M.S. 1040-1157

Harzemşahlar (M.S. 1097-1231)

Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502)

Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501)

Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858)

Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922)

2. Soldaki zeytin dalı yer altını temsil etmekte

3. Sağdaki zeytin dalı göğü temsil etmekte

4. Yer altı ve göğün arasında kalmış yaşıyan Türk soylu Türk boylu akraba toplulukların bir arada olduğunu temsil etmekte.

5. Kurt’un ağzındaki zeytin dalı barışı ve özgürlüğü temsil etmekte. ( Biz Türk’ler barışı ve özgürlüğü hep savaşarak kazandık )

6. Kurt savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı temsil eder. Türk ulusunun başına bir iş geldiğinde, bir tehdit belirdiğinde ortaya çıkar ve yol gösterir. Çadırların önüne tepesinde altından kurt başı bulunan direkler dikilir. Savaş Ruhu (Tanrısı) kurt görünümüne bürünür, barışı ve özgürlüğü sağlar.

7. Sonsuzluğa, Kızıl Elma’ya giden yolu temsil etmekte. Kızıl Elma‘nın anlamı ise, yeryüzündeki bütün Türk soylu Türk boylu akraba topluluklarını birleştirip büyük bir Birlik kurmayı amaç olarak alan ülkü.

8. 2015 yılında Türk Birliği planlandı sosyal medya hesaplarında faaliyetlerine başladı.

9. turkbirligi.com.tr ise 10.06.2020 açılmıştır. Yaklaşık 5 yıl süre zarfında turkbirligi.com.tr nin temelleri atılmıştır.

Logo 9 şemadan oluşuyor (hayat ağacının 9 budağını betimlemekte. 9 rakamı geçmişi ve geleceği de aynı şekilde temsil etmektedir) Dünyayı yaratan Kara Han (Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölüm, toprak), dünyanın tam göbeğine (merkezine) dokuz dallı bir ağaç diker. 9 Türk soylu Türk boylu akraba topluluklarında kutsal rakamdır. Dokuzun as ve üs katları da yine önemli rakamlardandır. Dokuz Tuğ, Dokuz Oğuz, Dokuz Boy, Dokuz Yer, Dokuz Gök gibi…

Yazar: Kürşat Keskin

turkbirligi.com.tr Kurucusu

3 Yorum

 • Hüseyin Tuğcu

  Türk denilince, aklınıza neden hep bozkurt geliyor, bunu anlayabilmek mümkün değildir?!. Halbuki, Türk bayraklarında ejderha, kartal, at, tavus kuşu, çift başlı kartal, hatta erkek kadın iki insan resmi de yer aldığı halde, bir hayan olan ve özellikle de bir dağ köpeği olan kurt, neden ısrarla sembolleştiriliyor?!. Bunun hiçbir izahı olamaz!.. İnsan için de bir hayvandan rehber, önder, lider, kılavuz, sembol olamaz!.. Dünyada en azından 300 milyondan fazla Türk var ve bunlar için bu dağ köpeği bir anlam ifade etmiyor!.. Hele hele bir Müslüman Türk için, bir dağ köpeği olan kurt, bir puttur!.. Ergenekon’da, bir kurt yerine, bir domuz ortaya çıksaydı, ne yapacaktınız?!. Bir ayı, bir maymun, bir şebek, bir fare, bir yılan, vs. çıksaydı, ne olacaktı hâliniz?!. İnsanın önüne bir putu, bir hayvanı önder yapmakla, ne yapmak istiyorsunuz?!. Sizin Arap putçuluğundan ne farkınız var?!. Hilâl, kitap, vs. neyinize yetmiyor?!. Adı bozkurt da olsa, bu sembolden rahatsız olan milyonlarca Türk’u niçin kâle almıyorsunuz?!. Bu durum sizi, büyültmez, aksine sayıca küçültür, azınlık konumuna düşürür!.. Türk’ün şanına yakışmaz!..

 • Hüseyin Tuğcu

  Türk denilince, aklınıza neden hep bozkurt geliyor, bunu anlayabilmek mümkün değildir?!. Halbuki, Türk bayraklarında ejderha, kartal, at, tavus kuşu, çift başlı kartal, hatta erkek kadın iki insan resmi de yer aldığı halde, bir hayan olan ve özellikle de bir dağ köpeği olan kurt, neden ısrarla sembolleştiriliyor?!. Bunun hiçbir izahı olamaz!.. İnsan için de bir hayvandan rehber, önder, lider, kılavuz, sembol olamaz!.. Dünyada en azından 300 milyondan fazla Türk var ve bunlar için bu dağ köpeği bir anlam ifade etmiyor!.. Hele hele bir Müslüman Türk için, bir dağ köpeği olan kurt, bir puttur!.. Ergenekon’da, bir kurt yerine, bir domuz ortaya çıksaydı, ne yapacaktınız?!. Bir ayı, bir maymun, bir şebek, bir fare, bir yılan, vs. çıksaydı, ne olacaktı hâliniz?!. İnsanın önüne bir putu, bir hayvanı önder yapmakla, ne yapmak istiyorsunuz?!. Sizin Arap putçuluğundan ne farkınız var?!. Hilâl, kitap, vs. neyinize yetmiyor?!. Adı bozkurt da olsa, bu sembolden rahatsız olan milyonlarca Türk’u niçin kâle almıyorsunuz?!. Bu durum sizi, büyültmez, aksine sayıca küçültür, azınlık konumuna düşürür!.. Bu ise, Türk’ün şanına yakışmaz!.. Ayrıca, Türk devletleri arasında, neden Safeviler yok?!.

  • TurkBirligi

   Eski Türk yazıtlardan birinde şöyle yazar :

   Kuzu dizlerinin üzerine çökerek annesini emer ,
   Karga yaşlı annesini besler ;
   Bunun adı :
   ” saygılı davranmaktır .”

   Horoz şafak vakti öter ,
   Yaban kazları
   Her bahar kuzeye
   Her sonbahar güneye uçar ;
   Bunun adı :
   ” söz tutmaktır .”

   Yeşilbaşlı ördek eşini kaybettikten sonra ölene kadar yeni bir eş bulmak istemez .
   Bu :
   ” sadakat ”
   Olarak adlandırılır

   Bir geyik iyi bir otlağa rastladığında yaşadığı sürüyü oraya davet eder ve paylaşır ,
   Karınca yemek gördüğünde bütün koloniyi oraya çağırır ;
   Bunun adı :
   ” adalettir .”

   Eğer bir insan bu erdemlere sahip değilse :
   Hayvandan beter bir halde yaşıyordur .!

   Bir Türkmen duası da şöyledir :

   Tanrım ,
   İlk önce :
   Dağa taşa ver ,
   Ormana ,
   Hayvanlara ,
   Suya ver .
   Ondan sonra :
   İnsanlara ,
   Kapı komşuya ,
   Muhtaç olana ver .
   Kalırsa ,
   En son bana ver .!

   Kürşat Keskin

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir