• BÜYÜK TÜRKİSTAN İÇİN GÖREVE ÇAĞRIDIR
    Politika

    BÜYÜK TÜRKİSTAN İÇİN GÖREVE ÇAĞRIDIR

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın Başkanı,Yüce Türk Milletinin oyları ile seçilmiş olan sayın Milletvekilleri, Türkiye ile Çin arasında imzalanan suçluların iadesi anlaşması Çin parlementosu tarafından hemen kabul edilip zalim Çin yönetimi tarafından kabul edildiğini basın ve medyadan öğrenmiş bulunuyoruz. Çin ile imzalanan bu anlaşma Çin yönetimi için çok önemli olduğu bir gerçektir. Zalim Çin yönetiminin Uygur Türkeri üzerindeki baskıdan dolayı kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizi çok zor durumda bırakacağı hepinizin malumudur. Bu anlaşma ile Çin yönetimi ülkemize sığınan bu kardeşlerimizi terörist olarak ilan edecek ve imzalanan bu anlaşma ilede Türkiye’den iadelerini istemelerine imkan vereceği aşikardır. Şimdi sizlere düşen büyük bir sorumluluk vardır. Bu anlaşma meclise geldiğinde verecek olduğunuz karar masum Uygur…