• Türk Devletleri Teşkilatı Güç Birliği'nden Millî Birliğe
    Stratejiler

    Türk Devletleri Teşkilatı Güç Birliği’nden Millî Birliğe…

    Türkiye… Anadolu Kalesi’nde yurt tuttuğumuz Dünyanın Merkezi, Turan Yurtları’nın Batı Cephesi. Mete Han’dan Cumhurbaşkanımıza değin hep bağımsız kalmış, Büyük Devletler kurmuş Türk Boylarının Devleti… Kazak, Kırgız, Kürt, Tatar, Özbek, Türkmen, Çerkez, Boşnak derken… Hepimizin Türk kazanında harman olduğumuz Güç ve Medeniyet Merkezi… Türk Milleti, çoğunluğu ile Müslümandır. İslâm Dünyası’nın uzun yıllar hâmiliğini yapmış, Hilâfet makamını temsil etmiş, hilâfet meclisinin şah-ı mânevî’sine tevdî edilmiştir. Türk Milleti tarihin en eski devirlerinden bu yana birden çok devletler kumuştur. İyi yanı birbirine verdikleri destek, kötü yanı birbirleri ile yaptıkları savaşlardır. Bu gün Türk ve Akraba Topluluklar baktığınızda bağımsız, muhtar cumhuriyetler vb. derken dünyanın merkezinde, bir ucu Çin ve Japon Denizinde diğer ucu Avrupa ortalarında,…