• LÜBNAN’DAN GÖÇ ETMİŞ TÜRK KÖKENLİ İSVEÇ VATANDAŞLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
    Kültür Sanat

    LÜBNAN’DAN GÖÇ ETMİŞ TÜRK KÖKENLİ İSVEÇ VATANDAŞLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

    İsveç’te, üst soyları zamanında Türkiye’den Lübnan’a göçmüş, daha sonra İsveç’e gelerek yerleşmiş ve aslen Türk kökenli olan İsveç vatandaşlarından oluşan bir topluluk bulunmaktadır. Bu kişilerin çoğunun bir ya da iki üst soyu Türk vatandaşıdır. Büyük bir kısmı zamanında Lübnan’a göçmüş, burada yeni aile bağları kurmuş, ancak çeşitli sebeplerden dolayı çocuklarını zamanlıca Türk vatandaşlığına kaydettirememiştir. Türk vatandaşı olan anne ya da babaları sebebiyle aslen Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahip olan bu kişiler, nüfus tescili gerçekleştirilmediğinden Türk kökenli olmaklaberaber Türk vatandaşlığını haiz değillerdir. Daha sonra Lübnan’dan İsveç’e göç edilmesiyle birlikte, ülkemiz ile olan bağlar daha da zayıflamış, yer değiştirme esnasında karşılaşılan çeşitli bürokratik zorluklar nedeniyle belge ve kayıtlarda kayıplar oluşmuştur.Tam olarak sayıları…