• Türk Birliği Ambleminin Şeması
    Kültür Sanat

    Türk Birliği Amblemi ve Şema Yapısı

    Türk Birliği 1. Türk Birliği amblemindeki toplamda 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu yani Türk soylu Türk boylu akraba topluluklarını temsil etmekte. Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216) Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216) Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375-469) Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552) Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552-745) Avar İmparatorluğu (M.S. 565-835) Hazar İmparatorluğu (M.S. 651-983) Uygur Devleti (M.S. 745-1368) Karahanlılar (M.S. 940-1040) Gazneliler (M.S. 962-1183) Büyük Selçuklu İmparatorluğu M.S. 1040-1157 Harzemşahlar (M.S. 1097-1231) Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502) Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501) Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858) Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922) 2. Soldaki zeytin dalı yer altını temsil etmekte 3. Sağdaki zeytin dalı göğü temsil etmekte 4. Yer altı ve…