• Küreselleşme Olgusuyla Birlikte Büyüyen Terörizm
    Politika

    Küreselleşme Olgusuyla Birlikte Büyüyen Terörizm

    Azerbaycan Diaspora Bakanlığının Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Koordinatörü Elvin ABDURAHMANLI Özet Bu makale esasen Terör ve Terörist kavramının ne olduğunu, dünden bugüne terör olaylarıve terörün ortaya çıkışını ve terörün yapılma amacının ne olduğunu kısaca anlatmayaçalışılmaktadır. Makalenin bir kısmında AB, BM, UNODC uluslararası sistemde mevcutolan kuruluşların teröre bakış açıları, terörle mücadele için ne gibi anlaşmalar yaptıkları veABD, Türkiye, Almanya gibi birkaç devletin terörle ilgili tutumlarından bahsedilmektedir.Makalenin bir kısmında küresel teröre örnek verilmekte ve uluslararası sistemde terörlemücadelenin hangi şekilleri olduğu açıklığa kavuşturulmaktadır. Terörün faaliyet şekilleriolan etnik ve “Dini İstismar eden Terör Örgütleri”, devlet terörü, narko terörizm ve siberterörizme örnek getirilmeye çalışılmıştır. Makalede Türkiye’yi yıllardır etnik terörleyıpratmaya çalışan Asala ve PKK…