FETÖ ÖRGÜTLENİYOR, TÜRKİYE KUŞATILIYOR, MİLLÎ BİRLİK ZAYIFLATILIYOR
Stratejiler

SON YAŞANANLAR… FETÖ ÖRGÜTLENİYOR, TÜRKİYE KUŞATILIYOR, MİLLÎ BİRLİK ZAYIFLATILIYOR… PEKÎ BİZ NE YAPMALIYIZ?

Neler oluyor?
Kim? Ne maksatla? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Ne yapıyor/Yapacak/Yapar?
15 Temmuz sonuçtur. FETÖ sürecin bir parçasıdır.
150 yılın, özellikle yoğunlaşmış 60 yılın sonucudur. Komünizmle Mücadele kılıfı ile
başlatılmış, Nurculukla soslanmış, Milliyetçilik ve Dindarlıkla süslenmiş, yalan ve ihánetle
zehirlenmiş ancak bu zehir Milletimize yutturulmuş bir kukla örgüttür. Kukla ABD’nin ve
İngiliz Kraliçesi’nin elindedir.
FETÖ ile mücádele maálesef menfaat zebunu kişilerce her yerde
sulandırılmaktadır.
Düşünün KKK Personel Başkanlığı’ndan 10’a yakın subayın bir günde
FETÖ’cü oldukları için polisçe alındığını… Düşünün KKK İstihbarat Başkanlığı’na atanan
tuğgeneralin FETÖ’den tutuklandığını…
Düşünün FETÖ’cü polisin büyükelçi cinayetinden sonra yakın zamanda Rize
Emniyet Müdürü’nü şehid ettiğini…
Yalanlarla dolu “Mavi Otobüs” diye bir film yapıyorlar. Bu medyada herkesçe
konuşulup reklamı yapılıyor. Oysa TRT kaç tane bu konuda belgesel yaptı. Hiçbiri hiçbir
haber kanalında gündem dahi olmadı. Yazıklar olsun diyorum sadece yazıklar olsun.
Dosta da düşmana da yazıklar olsun.
Üniversite, kurumların sınav ve muayene kurullarında yeniden FETÖ’cüler görev
alıyor. Valiler, rektörler, emniyet, jandarma, MİT, adalet, sağduyulu STK yöneticileri ne
yapar acaba?
Özellikle soruyorum personel, tayin ve istihbarat şubelere atayacak FETÖ’cü
háinlerden başka kimse yok mu? Yoksa bilerek mi görevlendiriyorsunuz?
Çok açık söylüyorum FETÖ İháneti ülkeyi iç savaşa götürecek bir iç ve dış
tehdittir. Milletimiz buna fırsat vermez. Bilin ki bu kez lákâyt davranan herkesin
kanını emer. Herkes bunu böylece bilsin.

FETÖ ile mücádelede mutlaka bir üst kurul oluşturulmalıdır. Konunun ehli kişiler,
samimi itirafçılardan istifáde edilmelidir. Emniyet, MİT ve Jandarma toplanan verileri
tüm ayrıntısı ile incelemelidir.
Suriye’de ve Irak’ta neler oluyor peki?
Öncelikle Batı, ABD, İngiltere, Rusya ve İran’ın Suriye’de ne işi var?
Bu soruyu ülkede hepimiz siyasilere sormalıyız?
Türkiye Suriye ve Irak Politikalarını bu soru üzerinden değerlendirmelidir.
Türkiye sınır ötesi harekât planlıyor. Batı ayakta, Rus ayakta, İran ayakta, Arap
ayakta…
İlginç!

Bu arada İran Diní Liderinin Türk Bayrağı olmayan bir odada, sádece İran Bayraklı
bir ortamda Cumhurbaşkanımızı misafir etmesi ayrı bir saygısızlık. Kime ne mesaj
veriyorsun? Kaddáfi’nin Merhum Erbakan Hocam’a yaptığı kabalık gibi. Türk Milleti ile
duygu bağını kaybedenlerin sonu berbád oluyor. Bilsinler…
Peki Türkiye’yi kuşatmaya çalışanlar en büyük gücü nereden alıyorlar? Temel
sebebi ne biliyor musunuz? Ülkemizin Millí Birliğindeki zaáfiyet. Siyasetin güdümlü
olması. Siyasete çok fazla girdinin olması. Halkımızdaki kafa karışıklığı… Tüm bunlar Millî
Güç’ü zaáfa uğratan iç zaáfiyetler.
Övündüğümüz Çanakkale Ruhu’na bakınız. İmán ile Vatan Sevgisi, Millí terbiye
ve töre ile Devlete sadákât bir aradaydı. Fedákârlık, gönüllü cepheye analarının
kınası ile giden yiğit insanlar… Şimdi bu ruhun ve o Yüce Gönüllü insanların yeniden
ihyâsı için neler yapılmalı?

Herkes tanımını yapamadığı bir “Z Kuşağı”ndan söz ediyor. Bu kuşağın sorumlusu
kim ya da kimler? Önce aileler ve Z Kuşağı’nı yetiştiremeyen kuşak. Sonra devlet!…
Devlet, Milletle kavgalı ya da milletin değerler sistemini kucaklamayan ideolojiler
dayatamaz, dayatmamalı.
Bir dönem Milleti dövmek için Kemalizm dayadılar. Olmadı. Hálá ısrarla
zorluyorlar. Birileri de Yüce dinimiz İslâm’ı beşerî bir ideoloji gibi sığ ve tabansız
dayatmaya çalışıyor. Sorarım size 1300 yıllık muhárip ve mücáhit bir millete içinde
Millî ahlâkı, töre ve terbiyesi olmayan, Vatan Sevgisi olmayan, devlete sadákât
olmayan bir İmân ve İslâm bilinci verilir mi? Milletin değerlerini birbiri ile tartıştıran
tüm zümreler eğer câhil değillerse bilin ki şáibeliler. Araştırın altından mutlaka
ihánetin tamámı ya da bir kısmı çıkar.

Ülkede Millî Birliğin niteliği ve muhtevası için Psikolojik Harp/Harekât
faaliyetlerinin koordinasyonu ve fikir birliği, söz birliği icábeder. Gaspıralı Ata gibi
“DİLDE -SÖZDE, SÖYLEMDE-, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK” işin temelidir.
Ayrıca Psikolojik Harp/Harekât alanındaki zaáfiyetimiz her yerde karşımıza
çıkmaktadır. Málum Kuzey Irak’ta Kürt soydaşlarımızın mahallesine havan atıldı. Irak
Hükümeti, Batı, ABD ve İran söz birliği etmişçesine Türkiye’yi suçladılar.
Irak Hükümeti, MİSİLLEME hakkını saklı tuttuklarını söyledi.
İran’a yakın bir Iraklı grup “Irak’ta Türkiye’ye karşı direniş başlayacak.” dedi.
Bağdat’ta ilk kez Türk Bayrağı yakıldı. Yas ilan edildi.
Diyarbakır Barosu Mehmetçik’e iftira attı, Batı Basını ile…
ABD ve İngiltere “TSK’nin topçu atışı endişe verici!” dediler.
Bölgede, Irak’ın her yerinde ABD ve İngiliz birlikleri yok mu? Kızılderili
Atalarımızın Atasözü değil mi? “Derede iki balık kavga ediyorsa bilin ki oradan uzun
bacak (İngiliz) geçmiştir.”
diye.
Neden şüpheli Türkiye?
Pekí Türkiye ne yaptı?

Dışişleri “TSK’ne sorduk, biz yapmadık, PKK yaptı. Araştırıyoruz.” dedi.
Allah aşkına bu mudur?
Türkiye en üst seviyede neden başsağlığı dilemez?
Büyükelçi neden hemen Irak Cumhurbaşkanı’na táziyemizi iletmez?
Erbil Konsolosu neden vefât eden aileler için başsağlığı dilemez, gerekirse bölgede
Kur’ánı-ı kerim okutmaz?
Medeniyet Coğrafyamızdaki saygınlığımız için 6-7 milyon mülteciye bakıyoruz da
aynı kaygı için neden böyle sığ ve yavan davranıyoruz?
Bölge akrabalarımızdır, bölge Misák-ı Millí’dir, bölge dindaş ve
soydaşlarımızdır.

Sorumluluğuna ülkenin Psikolojik Harp/Harekât görevi verilen İletişim Başkanı’na
soralım.
Klasik kalem efendileri ile Psikolojik Harp/Harekât faaliyetleri yürür mü?
TSK’inde P/H eğitimli ve FETÖ’cü hainlerin kapattığı Bilgi Destek birliklerinde
çalışan çok değerli subaylar var. Bunlardan yararlanıyor musunuz?
Mevcut TMK yani kuruluşunuzla Psikolojik Harp/Harekât faaliyetleri yürür mü?
Operasyonel unsuru olmayan P/H faaliyeti olur mu?
Devletin en tepesindesiniz. Milli mefkûre üretme adına ne yapıyorsunuz? Milli
hedefleriniz var mı? Varsa bakanlıklar ve icra organları ile nasıl ve hangi genel
müdürünüzle koordine ediyorsunuz?
15 Temmuz Kutlama koordinasyonunuzu duyduk. Sevindik. P/H faaliyetleri
kutlamalardan mı ibârettir? Yurtiçi, yurtdışı birçok sorumluluklar var. Bunların
koordinasyonunu yapıyor musunuz? Mesela Cumhurbaşkanımız Bakü’de “Bir milletin
dışarıda bir tane diasporası olur. Öyle Özbek diasporası, Kazak, Kırgız, Azeri vd.
diasporası olmaz. Türk diasporası olmalı.”
demişti. Bu konuda bir çalışmanız var mı?
Diasporada birlik Büyük Birliğimizin ilk değerli aşaması ve mayasıdır. Sanırım idrâk
ediyorsunuzdur.
Cumhurbaşkanımız “Ben ne Şii’yim ne de Sünnî, ben Müslümanım.” demişti.
Diyanet başta olmak üzere, Milli eğitim, cemaat, tarikat yapıları ve ilgili STK’nı izleyip
yönlendiriyor musunuz?
Yurt dışına gidecek personeli Milli hedefler ve amaçlar doğrultusunda ülkemizi
temsili için kursa alıyor musunuz? Bu adamlar ülkemizi yurtdışında nasıl temsil ediyorlar?
Denetim mekanizmanız ve bilgi kaynaklarınız var mı?
Ülke güvenliğini ve bekâmızı MİT, TSK, İçişleri, MGK, MEB, Sağlık Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı, STK ile koordine ediyor musunuz?
Mültecilerin eğitim ve topluma kazandırılması, geriye dönenlerin Türkiye’mize
müzáhir olması için bir eğitim ve programınız var mı?
Yurtdışı Türkler, akraba topluluklar, medeniyet coğrafyamıza dönük hedeflerimiz
nelerdir? İlgili icracılara talimâtınız var mı?

FETÖ başta olmak üzere her türlü ihanet ve bölücülüğe karşı Milli söylemlerimiz ve
beyanlarımızı belirlediniz mi? Sosyal medyada nasıl mücadele ediyorsunuz?
Yandaş medya dahil, medyada her gün muhalefet konuşuluyor. Muhalefet hiçbir
şey yapmıyor olmalarına rağmen sürekli gündemde kalıyor. Siz mi böyle planlıyorsunuz?
Sınır ötesi operasyona katılan Mehmetçiklere dönük, harekât alanında kalan
sivillere dönük bir çalışmanız var mı? Mehmetçiğin morale, sivillerin iknâ edilmeye
ihtiyacı var.
STK’nın faaliyetlerine katkı sağlıyor musunuz? Yardım faaliyetlerini, yardım şekli
ve yerlerini, ülkemizin yurt dışında ve mahallinde temsil şekli ile ilgili bir çalışmanız var
mı?
Afet bölgesinde Cumhurbaşkanımıza çayı siz mi dağıttırdınız?

Daha çok soru var da…
Son olarak tüm Millí Cephenin insanlarına ve Cumhur İttifákı mensuplarına!..
2023 Seçimleri ve seçim sonuçları, ülkenin geleceği sizi ne kadar
kaygılandırıyor?

Neyse…
Değerli Dostlar.
Ülkemizin ve Medeniyet Coğrafyamızın en büyük düşmanı bölücülüktür.
Mikromilliyetçilik, unsuriyetçilik, mezhep-tarikat bölücülüğü, siyasi hizipleşme en başta
gelen düşmanlarımızdır. Bu düşmanlar milletimizin narkozlanmasında emperyal gücün
elindeki en büyük zayıflığımızdır.
Bu düşmanları yenmek, zayıflıklarımızdan kurtulmaktan başka çaremiz yoktur.
Televizyonlar başta olmak üzere, medya, eğitim sistemimiz maalesef
zayıflıklarımızı büyütmektedir. Halkımız siyasete, tarikat-cemaat yapılarına, bölücülüğe
alet olmayacak bilinçle davranmalıdır. Bu hepimize borçtur.
Tüm Türk Dünyası ve Ümmet Coğrafyası ádetá ayçiçeğinin güneşe döndüğü gibi
Türkiye’ye dönmüştür. Bu mes’ûliyet de halkımıza anlatılmalıdır.


Strateji ve Yönetim Uzmanı
Emekli Yarbay Halil MERT

Strateji ve Yönetim Uzmanı Emekli Yarbay Halil MERT
Strateji ve Yönetim Uzmanı Emekli Yarbay Halil MERT

turkbirligi.com.tr Kurucusu

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir