LÜBNAN’DAN GÖÇ ETMİŞ TÜRK KÖKENLİ İSVEÇ VATANDAŞLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
Kültür Sanat

LÜBNAN’DAN GÖÇ ETMİŞ TÜRK KÖKENLİ İSVEÇ VATANDAŞLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU


İsveç’te, üst soyları zamanında Türkiye’den Lübnan’a göçmüş, daha sonra İsveç’e gelerek yerleşmiş ve aslen Türk kökenli olan İsveç vatandaşlarından oluşan bir topluluk bulunmaktadır.


Bu kişilerin çoğunun bir ya da iki üst soyu Türk vatandaşıdır. Büyük bir kısmı zamanında Lübnan’a göçmüş, burada yeni aile bağları kurmuş, ancak çeşitli sebeplerden dolayı çocuklarını zamanlıca Türk vatandaşlığına kaydettirememiştir. Türk vatandaşı olan anne ya da babaları sebebiyle aslen Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahip olan bu kişiler, nüfus tescili gerçekleştirilmediğinden Türk kökenli olmakla
beraber Türk vatandaşlığını haiz değillerdir.


Daha sonra Lübnan’dan İsveç’e göç edilmesiyle birlikte, ülkemiz ile olan bağlar daha da zayıflamış, yer değiştirme esnasında karşılaşılan çeşitli bürokratik zorluklar nedeniyle belge ve kayıtlarda kayıplar oluşmuştur.
Tam olarak sayıları bilinmemekle birlikte, alt soylarıyla birlikte, İsveç’te Türk kökenli 4000 civarı kişi bulunduğu tahmin edilmektedir.
Türk kökenli bu kişilerin vatandaşlık başvurularında sıklıkla karşılaşılan sorunlar aşağıda sunulmuştur.

Vatandaşlık başvurularında karşılaşılan diğer bir sorun, soy bağı kurulacak aile fertlerinin İsveç ve Lübnan’da bulunan kayıtlarının farklı olmasıdır.
Vatandaşlık başvurularında bulunmak isteyenlerin hemen hemen hepsi 18 yaşından büyük olduğundan saklı nüfus işlemi yapılması gerekmektedir. Ancak, bu durumda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri ebeveynlerden biri ya da her ikisinin birden vefat etmiş olmasıdır.
Bu durumda, soy bağının sunulacak belgeler üzerinden kurulması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.


Vatandaşlık başvurularına ilişkin temel sorunlardan biri de, başvuruya esas belge temin edilememesidir. Bu durumun çeşitli sebepleri bulunmaktadır.
Öncelikle, soy bağı kurulacak üst soyun Türk vatandaşı olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Bu durumda olan çoğu vatandaşımız nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı ibraz edememektedir.


Bu vatandaşlarımızın büyük kısmı aynı zamanda Lübnan vatandaşlığını haiz olmakla birlikte, çoğunun çok vatandaşlığı tescil edilmediğinden kimlik tespiti işlemleri zorlaşmaktadır.


Ayrıca, Lübnan’da yapılan nüfus kayıtları genellikle farklı isimlerle ve doğum tarihleriyle yapılmış olup, Lübnan makamlarınca verilen belgelerde yer alan kişilerin isim ve doğum tarihi bilgilerinden de kimlik tespiti yapılması ve Türk vatandaşı olduklarının kanıtlanması mümkün olamamaktadır.

Alt soyların Lübnan makamlarınca yapılan tescillerinde, ebeveynlerin isimleri Türk nüfusundakinden farklı olarak kaydedilmiştir. Bu sebeple, bu kişilerin Türk vatandaşlarının çocukları olduklarını tespit etmek zorlaşmaktadır.


Ayrıca, İsveç’e yapılan göç esnasında, isimler ve doğum tarihleri Lübnan kayıtlarından farklı olarak ibraz edilmiştir. Bu durumda, halihazırda İsveç makamlarının verdiği nüfus kayıtları ile Lübnan nüfus kayıtları birbirinin tutmamaktadır.


İsveç’te yapılan isim ve doğum tarihi değişiklikleri nüfus kaydında gösterilmekle birlikte, nüfusa ilk kayıtta bu bilgilerin farklı ibraz edilmesi söz konusu ise, yapılan değişikliğin kayıtlarda görülmesi mümkün olamamakta, bu sebeple kişilerin ebeveynleri ile bağları kurulamamaktadır.


Bu çerçevede, Türk kökenli bu kişilerin vatandaşlık başvuruları için aşılması gereken en önemli sorun belge temini olarak görünmektedir.
Vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin sayısının yüksekliği ve her bir kişi için farklı durumların mevcut olması sebebiyle, bu kişiler için gerekli arşiv araştırmasının yapılması ve ilgili makamlardan belge temin edilmesi amacıyla, hukuki destek alınması izlenebilecek uygun bir yöntem olarak akla gelmektedir.


Yetkilendirilen avukatlarca derlenen belgeler ile yapılacak başvuruların daha düzenli olacağı ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılabileceği düşünülmektedir.


Bilgilerine ve takdirlerine saygıyla sunulur.
UID İSVEÇ YÖNETİM KURULU

ÖZER EKEN ‘in yazdığını rapor

turkbirligi.com.tr Kurucusu

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir