HOCALI SOYKIRIMINDAN KARABAĞ ZAFERİNE
Politika

HOCALI SOYKIRIMINDAN KARABAĞ ZAFERİNE adlı Web Konferansı

Yazar:

Azerbaycan Cumhuriyetinin Diaspora Bakanlığının KARABAKH İS AZERBAİJAN Milli Platformunun Türkiye Koordinatörü İstihbarat uzmanı Elvin ABDURAHMANLI

Çalıştığı Konular: 

  • Küresel Terör
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler
  • Orta Doğu Araştırmaları
  • Güvenlik Politikaları
  • Anadolu ve Balkan Araştırmaları
  • Kafkasya Araştırmaları

Anahtar Kelimeler: Stratejik ilişkiler, Dış politika, Güç mücadelesi, Çatışma, Soykırım, Hocalı, Ermeni Terörü

JEL Kodları: F42, F51, H56, N40,

27 Şubat tarihinde -Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Koordinatörlüğü, AGİH-Azerbaycan Gençlerinin İstanbul Hemreyliyi Stk başkanlığı altında,

-Milliyetçi Hekimler Derneği,

-RUBASAM Araştırma Merkezi,

-İstanbul Aydın Üniversitesi,

-Marmara Üniversitesi

-TÜRKFAM Araştırma Merkezi

-Azerbaycan Terhis Olunmuş Harbçilerin Gençleri Maariflendirme İctimai Birliği,

-İfade Fikir Derneği,

-14 Mart Tıbbiyeliler  Derneği,

-Yaş Türkistan Haber gibi Kuruluşlarının desteğiyle “HOCALI SOYKIRIMINDAN KARABAĞ ZAFERİNE “ adlı Web Konferansı gerçekleşti.

Konferans, Türkiye’de 200 kişinin katıldığı büyük bir gündem oldu. Konferansta: İstanbul Aydın Üniversitesi Ortadoğu ve Kafkasya Araştırma Merkezi Direktörü Prof.Dr.Kamil Veli NERİMANOĞLU ve Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi Okan YEŞİLOT ve Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Dr. adayı Elvin ABDURAHMANLI ve diğer katılımcıların Hocalı’nın gerçeklerini dinceyicilere aktarmasıyla başladı. Marmara Üniversitesi Öğretmeni Prof Dr. Okan Yeşilot ve İstanbul Aydın Üniversitesi Prof.Dr.Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan halkında Hocalı’nın derin izlerini bıraktığını Hocalı’da insanların diri diri yakıldığını, işkenceye maruz bırakıldığını ve vurulduğunu bildirdiler. Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Dr. ve İstihbarat uzmanı Dr adayı Elvin ABDURAHMANLI Konferans, Türkiye’de 200 kişinin katıldığı büyük bir gündem oldu. Konferansta: İstanbul Aydın Üniversitesi Ortadoğu ve Kafkasya Araştırma Merkezi Direktörü Prof.Dr.Kamil Veli NERİMANOĞLU ve Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi Okan YEŞİLOT ve Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Dr. adayı Elvin ABDURAHMANLI ve diğer katılımcıların Hocalı’nın gerçeklerini dinceyicilere aktarmasıyla başladı. Marmara Üniversitesi Öğretmeni Prof Dr. Okan Yeşilot ve İstanbul Aydın Üniversitesi Prof.Dr.Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan halkında Hocalı’nın derin izlerini bıraktığını Hocalı’da insanların diri diri yakıldığını, işkenceye maruz bırakıldığını ve vurulduğunu bildirdiler. Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Dr. ve İstihbarat uzmanı Dr adayı Elvin ABDURAHMANLI: Hocalı soykırımında yer alan Zori Balayan, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın uluslararası arenadaki cezasızlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Avrupa’nın çifte standart koyduğunu söyledi. Ayrıca büyük önder Haydar Aliyev’in girişimiyle 1994 yılında Azerbaycan Milli Meclisin’de Hocalıda Ermenilerin insanlara karşı yaptıkları işkencelerin ve tecavüzlerin soykırım olarak kabul edildiğini ve Azerbaycan’ın yıllardır siyasi arenada Hocalı için adalet aradığını belirtti. Avrupa’nın 1948 BMGK 9 aralık Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile müstakil bir suç niteliği kazanan soykırım suçunun Hocalı’ya ait edilmemesi Batı devletlerinin uluslararası hukuk düzeyinde ayrımcı bir politika gözettiğinin örneği olduğunu ifade etti. Diğer taraftan 44 günlük savaş sonucunda galibiyet kazanan Azerbaycan ordusu Mübariz İbrahimov, Ahmedov Fikret, Ferid Ahmedov, General Polad Heşimov ve diğer nice kahraman şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve Türkün Türk’ten başka dostu olmadığını belirtti. Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Safa Tankishi, Ermenistan’ın Hocalı’da kayıp olanların kaderini açıklamasının önemli olduğunu söyledi. Web konferansı, moderatör Dr. Halil Gökalp’in katılımcılara soru ve cevaplarını yönlendirmesiyle sona erdi.

Web Conference “FROM HOCALI GENOCIDE TO KARABAKH VICTORY”

27 February -Azerbaijan Republic of Turkey Ministry of Diaspora Karabakh is Azerbaijan National Coordination Platform, AGİH-Azerbaijan Youth Solidarity Stk under the chairmanship of Istanbul,

-Nationalist Physicians Association,

-RUBASAM Research Center,

-Istanbul Aydın University,

-Marmara University

-TÜRKFAM Research Center

-Azerbaijan Discharged Harbors’ Youth Education Association,

– Expressions and Ideas Association,

-14 March Medical Association,

– A Web Conference titled “FROM HOCALI GENOCIDE TO KARABAKH VICTORY” was held with the support of organizations such as Yaş Türkistan Haber.

The conference was a major agenda in Turkey where 200 people attended. At the conference, Istanbul Aydin University Middle East and the Caucasus Research Center Director prof.dr.kamil Parents NERİMANOĞL and Marmara University Faculty member Okan YEŞİLOT and Azerbaijan Republic Ministry of Diaspora Karabakh is Azerbaijan National Platform of Turkey General Coordinator Dr. It started with the candidate Elvin ABDURAHMANLI and other participants conveying the facts of Khojaly to the dynasticists. Marmara University Teacher Prof.Dr. Okan Yeşilot and Istanbul Aydın University Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu stated that in the people of Azerbaijan, Khojaly left deep traces, people were burned alive, tortured and shot in Khojaly. Azerbaijan Republic Ministry of Diaspora Karabakh is Azerbaijan National Platform of Turkey General Coordinator Dr. and intelligence expert Dr candidate Elvin ABDURAHMANL Conference, which was a major agenda in Turkey 200 people attended. At the conference, Istanbul Aydin University Middle East and the Caucasus Research Center Director prof.dr.kamil Parents NERİMANOĞLU and Marmara University Faculty member Okan YEŞİLOT and Azerbaijan Republic Ministry of Diaspora Karabakh is Azerbaijan National Platform of Turkey General Coordinator Dr. It started with the candidate Elvin ABDURAHMANLI and other participants conveying the facts of Khojaly to the dynasticists. Marmara University Teacher Prof.Dr. Okan Yeşilot and Istanbul Aydın University Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu stated that in the people of Azerbaijan, Khojaly left deep traces, people were burned alive, tortured and shot in Khojaly. Azerbaijan Republic Ministry of Diaspora Karabakh is Azerbaijan National Platform of Turkey General Coordinator Dr. and Intelligence expert Dr. candidate Elvin ABDURAHMANLI Zori Balayan, who took part in the Khojaly genocide, said that the impunity of former Armenian President Serzh Sargsyan in the international arena was against international law and that Europe set double standards. In addition, with the initiative of the great leader Heydar Aliyev, in 1994 in the Azerbaijan National Assembly, Khojaly said that the torture and rape of Armenians against people was accepted as genocide and Azerbaijan has been seeking justice for Khojaly in the political arena for years. The fact that the crime of genocide, which became an independent crime with the 1948 UNSC Convention on the Prevention and Punishment of Genocide on 9 December, was not belonging to Khojaly, stated that it was an example of the Western states pursuing a discriminatory policy at the international law level. On the other hand, the Azerbaijani army, which won the victory after the 44-day war, stated that the blood of Mubariz Ibrahimov, Ahmedov Fikret, Ferid Ahmedov, General Polad Hashimov and many other heroic martyrs did not remain on the ground and that the Turks had no friends other than Turks. Rumeli University Faculty Member Safa Tankishi said that it is important for Armenia to announce the fate of those missing in Khojaly. Web conference, moderator Dr. It ended with Halil Gökalp’s guiding questions and answers to the participants.

turkbirligi.com.tr Kurucusu

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir