Ermenistan Tarafından Karabağ’daki Arazilere Yerleştirilen Mayınların Haritasının Azerbaycan’a Verilmesi Hakkında Bildiri!

Ermenistan Tarafından Karabağ'daki Arazilere Yerleştirilen Mayınların Haritasının Azerbaycan'a Verilmesi Hakkın Bildiri!

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Koordinatörlüğü

Azerbaycan’ın uluslararası alanda tanınan topraklarının yaklaşık otuz yıldır işgal eden, Ermenistan bu bölgelere kasıtlı olarak mayınlar yerleştirdi ve Azerbaycan askeri ve sivil nüfusu arasında çok sayıda can kaybına neden oldu. Ermenistan, uluslararası taahhütlerini açıkça ihlal ederek, şimdi mayın tarlalarının yeri hakkında bilgi vermeyi reddediyor. Bu, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir. Azerbaycan, kısa süre önce kurtarılan topraklarında ciddi bir mayın kirliliğiyle karşı karşıyadır ve bu, çatışma sonrası dönemde hem askeri hem de sivil nüfusun yaşamına, güvenliğine ve geçim kaynaklarına ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bölgelerdeki büyük çaplı mayın kirliliği, yüz binlerce ülke içinde yerinden edilmiş kişinin evlerine güvenlik ve haysiyetle dönme konusunda vazgeçilemez hakkının uygulanmasını altüst ediyor. Yaklaşık otuz yıldır evlerinden çıkan aileler, bu mayınlar temizlenene kadar hala güvenli bir şekilde dönemiyorlar. Ermenistan’ın yasadışı işgal döneminde ve bu topraklardan zorla çekilmesi sırasında büyük çapta mayın dikme yönündeki kasıtlı politikası, Ermenistan tarafından etnik olarak temizlenen yüzbinlerce Azerbaycanlının anavatanlarına erişimini reddetme niyetini açıkça göstermektedir. bu kişilerin temel haklarının uygulanmasını engellemek ve olabildiğince çok insanın gereksiz yere acı çekmesine neden olmaktır. Ermenistan’ın eylemleri bölgede barış, güvenlik ve işbirliği vizyonunun gerçekleşmesini engellemeye devam ediyor. Azerbaycan diasporası gençleri olarak, Ermenistan’ın yeni özgürlüğüne kavuşan Azerbaycan topraklarını büyük ölçüde mayın kirletmesi ve ardından Ermenistan hükümetinin bölgeyi güvenli kılmak için bu madenlerin yerini paylaşmayı reddetmesinin yarattığı ciddi tehdide duyduğumuz büyük endişeyi iletiyoruz. Uluslararası toplumu, Ermenistan’ı uluslararası yasal taahhütlerine ve Azerbaycan’a kara mayınları haritası sağlama ahlaki yükümlülüğüne uymaya zorlamaya çağırıyoruz.

Saygılarımla:

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Koordinatörü:  Dr Adayı Elvin ABDURAHMANLI  

                       Bildiri

     Ministry of Diaspora of the Republic of Azerbaijan Karabakh is Azerbaijan National Platform Coordinator in Turkey

For the period of nearly three decades of occupation of the internationally recognized territories of Azerbaijan, Armenia intentionally placed mines in these territories, causing numerous casualties among the Azerbaijani military and civilian population. Armenia, in flagrant violation of its international commitments, now refuses to disclose information on the location of minefields. This is a serious breach of international humanitarian law.

Azerbaijan is encountered with a serious mine contamination of its recently liberated territories, which poses a serious threat to the life, security and livelihoods of both military and civilian population in the post-conflict period. The massive mine contamination of these territories upsets the implementation of the inalienable right of hundreds of thousands of internally displaced persons to return to their homes in safety and dignity. Families displaced from their homes for nearly thirty years still cannot return safely until these mines are cleared.

    The deliberate policy of Armenia to plant mines on a large scale during the period of illegal occupation and during its forced withdrawal from these territories obviously manifests the intention to deny access to hundreds of thousands of Azerbaijanis ethnically cleansed by Armenia to their homeland, in order to prevent the implementation of the fundamental rights of these people, and cause as much as possible needless human suffering. Armenia’s actions continue to impede the realization of the vision of peace, security and cooperation in the region. As Azerbaijani diaspora youth, we convey our grave concern over the serious threat posed by Armenia’s massive mine contamination of newly liberated Azerbaijani territories and the subsequent refusal of the Armenian government to share the location of these mines in order to make the region safe. We call on international community to force Armenia to comply with its international legal commitments and its moral obligation to provide map of landmines to Azerbaijan.

Best regards:

Ministry of the Diaspora of the Republic of Azerbaijan Coordinator of the national platform of Karabakh Turkey Azerbaijan:

                                                                                   Elvin ABDURAHMANLI

                                                     Ministry of Diaspora of the Republic of Azerbaijan Karabakh is Azerbaijan National Platform coordinator in Turkey

Bir cevap yazın