Genel,  Politika

Diplomasi ve İstihbarat Uzmanı ”Elvin ABDURAHMANLI’nın”: BM Cenevre Forumu Konuşması

UNECE-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun her yıl 29-31 Mayıs tarihinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlediği Birleşmiş Milletler formunun bu yılki konusu olan “Policy Dialogue: Leveraging Diasporas to Promote Innovation for Sustainable Development” isimli “Politika Diyaloğu: Sürdürülebilir Kalkınma için İnovasyonu Teşvik Etmek İçin Diasporalardan Yararlanmak formuna Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Gelen Koordinatörü olarak bizzat şahsıma katılım sağlama daveti verildi Azerbaycan Diaspora Bakanlığı tarafından. BM düzenlenen bu formda her zamanki gibi Ermenilere burada öncelik verildiğini ve çifte standart uyguladığının şahidi oldum. Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Gelen Koordinatörü olarak ve Türk dünyasının bir temsilcisi olarak forumda Azerbaycan halkının 30 yıldır Karabağ’da hak sesinin duyulmadığını ve Ermeni terör örgütü olan Asala ermeni terör grubunun 1970-li yıllarda Türk büyükelçilerine karşı terör suikastlar yaptığını ifade ettim. İlaveten de forumda aşağıdaki ifadeleri belirttim:

Ermenistan devleti Azerbaycan topraklarını 30 yıla yakın bir zamandır işgal etti. BM Güvenlik Konseyi’nin 30 Nisan 1993’te kabul ettiği 822, 874, 844, 853 sayılı kararları Ermenistan tarafından uygulanmadı. Ermeniler uluslararası hukuku tüm dünyanın gözü önünde 30 yıl ihlal etti ve Azerbaycanlı sivilleri katletti. 2020 yılında Ermenistan dünya basınının gözü önünde Gence şehrini bombaladı. İkinci Karabağ savaşında sadece İsrail ve Türkiye devleti, Azerbaycan’a manevi destek verdi. Ermenistan halen Dağlık Karabağ’daki mayınlı alanların haritasını Azerbaycan’a geri vermemektedir ve böylelikle bir kez daha uluslararası hukuku göz ardı etmektedir. Not olarak belirtmek isterim ki, bu gün forumda sadece diaspora konuşulacaktı fakat Ermeni tarafına çok söz verilmesi ve çifte standart uygulamanız, ilaveten de Ermeni üyelerin formun konusunun dışında konuşarak Azerbaycan ve Türk halklarını kötülemesine istinaden bu konuşmayı yapma gerekliliğini gördüm. Ermeni diasporasından bahsedersek unutmayalım ki, 1975-1992 yılları arasında ASALA Terör örgütünü ermeni diasporası desteklemiştir. Tüm dünyanın gözleri önünde Ermeni teröristler tarafından Paris Orly saldırısı gerçekleştirildi. Gerçekleri herkes görüyor fakat batı dünyası çifte standart uygulayarak sözde adaletten bahsediyor.

“Policy Dialogue: Leveraging Diasporas to Promote Innovation for Sustainable Development”, which is the subject of this year’s United Nations form organized by UNECE-United Nations Economic Commission for Europe on 29-31 May every year in Geneva, Switzerland. As the Turkey Incoming Coordinator of the Ministry of Diaspora of the Republic of Azerbaijan, Karabakh is Azerbaijan National Platform, I was personally invited to participate in the Benefiting from Diasporas form by the Ministry of Diaspora of Azerbaijan. I witnessed that in this form organized by the UN, Armenians were given priority and applied double standards as usual. As the Turkey Incoming Coordinator of the Ministry of Diaspora of the Republic of Azerbaijan, Karabakh is Azerbaijan National Platform, and as a representative of the Turkic world, he stated at the forum that the voice of rights of the Azerbaijani people has not been heard in Karabakh for 30 years and that the Armenian terrorist organization Asala, the Armenian terrorist group, carried out terrorist assassinations against the Turkish ambassadors in the 1970s. I did. In addition, I have stated the following statements in the forum:

The Armenian state has occupied the territory of Azerbaijan for nearly 30 years. The resolutions 822, 874, 844, 853 adopted by the UN Security Council on April 30, 1993 were not implemented by Armenia. Armenians violated international law in front of the whole world for 30 years and massacred Azerbaijani civilians. In 2020, Armenia bombed the city of Ganja in front of the world press. In the second Karabakh war, only the state of Israel and Turkey gave moral support to Azerbaijan. Armenia still does not return the map of the mined areas in Nagorno-Karabakh to Azerbaijan, thus ignoring international law once again. As a note, I would like to point out that only the diaspora was going to be discussed in the forum today, but I saw the necessity of making this speech because of the promise to the Armenian side and your double standards, in addition to the Armenian members speaking out of the subject of the form and vilifying the Azerbaijani and Turkish peoples. If we talk about the Armenian diaspora, let’s not forget that the Armenian diaspora supported the ASALA terrorist organization between 1975-1992. The Paris Orly attack was carried out by Armenian terrorists in front of the eyes of the whole world. Everyone sees the truth, but the western world applies double standards and talks about so-called justice.

Karabağ Azerbaycandır Koordine Etme Derneği Başkanı Dr Elvin ABDURAHMANLI

Bir yorum

  • A.Dağdelengil

    Türkiyenin en önemli önceliği Kudüstür.
    Filistin ve Kudüs, Karabağ, Libya, tüm diğer ezilen sömürülen toplumlar, Türki cumhuriyetler ve İslam toplumu Türkiyenin önceliğidir.
    Bu amaç ve öncelik iktidarlara göre değişmeyecektir, zira MüslümanTürk Milletinin iradesinin hedefi Kızıl elmadır.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir