Azerbaycan Cumhuriyetinin Kuruluşunun 103. Yıl Dönümü Kutlama Bildirisi
Genel,  Politika

Azerbaycan Cumhuriyetinin Kuruluşunun 103. Yıl Dönümü Kutlama Bildirisi

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DİASPORA BAKANLIĞI KARABAKH İS AZERBAİJAN MİLLİ PLATFORMUNUN TÜRKİYE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR KOORDİNE ETME DERNEĞİ 

28.05.2021 

   Tam 103 Yıl önce bugün Kafkasların barış, huzur, güven ve refah ülkesi Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlığının, Azerbaycan Milli Meclisi kurulmuştur. Bağımsızlığının 103. Yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan Cumhuriyeti 28 Mayıs 1918’de Mehmet Emin RESULZADE başkanlığındaki Milli Şura tarafından bağımsızlık ilan edilmiştir ve demokratik Cumhuriyeti olarak kabul edilen ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanıyan Doğu’nun ilk Cumhuriyeti adını almıştır. 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Azerbaycan, 18 Ekim 1991’de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı. Karabakh is Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Koordinatörlüğünün Karabağ Azerbaycan’dır Derneği olarak tüm dünya Azerbaycanlılarının Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 103.  Yıl dönümünü kutlar ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade’nin kelimeleriyle bu mutluluğu ve sevincimizi paylaşmak isteriz:  

SƏN BİZİMSƏN, BİZİMSƏN DURDUQCA BƏDƏNDƏ CAN, YAŞA – YAŞA ÇOX YAŞA, EY ŞANLI AZƏRBAYCAN! 

Saygılarımla: 

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Koordinatörü:   

Dr Adayı Elvin ABDURAHMANLI

Ministry of Diaspora of the Republic of Azerbaijan Karabakh is Azerbaijan National Platform coordinator in Turkey

KARABAKH AZERBAIJAN COORDINATING ASSOCIATION

28.05.2021

    Exactly 103 years ago today, the independence of the Republic of Azerbaijan, the country of peace, tranquility, security and prosperity in the Caucasus, was established by the Azerbaijan Milli Majlis. Celebrating the 103rd anniversary of its independence, the Republic of Azerbaijan declared independence on May 28, 1918 by the National Council under the chairmanship of Mehmet Emin RESULZADE, and was named the first Republic of the East, which was recognized as a democratic republic, giving equal rights to all citizens regardless of race, religion, sect and gender. . Azerbaijan, occupied by the Soviet Union after a short period of 2 years, took its place on the stage of history again as an independent state on October 18, 1991. As Karabakh is Azerbaijan National Platform’s Turkey Coordinator Association, Karabakh is Azerbaijan, we celebrate the 103rd anniversary of the independence of the Azerbaijan Republic of all Azerbaijanis of the world, and we would like to share this happiness and joy with the words of Mehmet Emin Resulzade, the founder and first President of the Azerbaijan Democratic Republic:

Best regards:

Ministry of the Diaspora of the Republic of Azerbaijan ”Karabakh is Azerbaijan National Platform” of Turkey general coordinator:

                                                                                   Elvin ABDURAHMANLI

Karabağ Azerbaycandır Koordine Etme Derneği Başkanı Dr Elvin ABDURAHMANLI

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir