ATATÜRK'ÜN ÖZLEDİĞİ BİLGİN KAZIM MİRŞAN
Kültür Sanat

ATATÜRK’ÜN ÖZLEDİĞİ BİLGİN KAZIM MİRŞAN

Kazım Mirşan: Ulu-Kem, Baykal-Lena, Altay, İç Türkistan-Turfan,Talas, Moğolistan, Başkurdistan, İskiteli, Val Camonica, Anadolu, İsviçre, Etrüsk, Yunanistan, Makedonya, Fransa, Portekiz, Pre-Mısır ve Skandinavya yazıtlarını bizzat yerinde tam olarak inceleyip deşifre etmiş, ilk defa ve doğru olarak okuyan kişidir.

Böylece Erken-Türk Tarihinin(Ön Türk), Erken-Türkçe yazıtlarını okuyarak Batımerkezci kurgu tarihi çökertmiş ve dünya tarihini yeniden yazma zorunluluğu doğmuştur.

Ömrünün en verimli 50 yılını bu çalışmaya veren Kazım Mirşan hoca binlerce yıllık taşları konuşturdu. Tamgaları konuşturdu.
Resimleri, çizgileri dile getirdi.
2016 yılında sessizce aramızdan ayrıldı.
Bize 22 ciltlik her biri uzmanlık eseri çalışmasını emanet bıraktı.

Kazım mirşan Etrüsk yazıtlarıyla ilgili şunları söylemişti:
“Ben bu konularda çalışma yapanlar arasında ilk defa olarak Etrüsk ve Pra-Mısır yazıtlarını deşifre eden, anlayan, okuyabilen kişiyim. Ancak bu konudaki kitaplarım hakkında dünya basını hiç ses çıkarmamak için çok direndi.”
demişti.
Çünkü: bu bilgilere itiraz edebilecek yeterliliğe sahip değillerdi. Aksini ispat edemiyorlardı. İtalya’nın eski yerinde ki Etrüsk medeniyetinin Türklerle ve Türkçe ile ilgisi olduğunu kabullenmek istemiyorlardı.

-Böyle yazıtlar, kalıntılar var ama okunamıyor, olsa olsa Yunan medeniyetinden kalmadır- deyip geçiyorlardı.
Yüzyıllardır şartlandırıldıkları- her kültürün mutlaka Yunan medeniyetine dayandırılması- mecburiyetinden kurtulamıyorlardı.

Batılı dilbilimci ve arkeologlardan Prof.Dr. Camporeale, Kazım Mirşan’ın Etrüsklerin dilinin Prototürkçe’den doğan bir dil olduğunu belgelemesinin aksini ispat edebilmek yerine, “Sunduğunuz bilgiler benim için tamamen yeni şeyler. Size inanırsam şimdiye kadar bildiklerimin çoğunu değiştirmem lazım. Kısıcası bu mümkün değil. Bunu da yapamam” demişti.
Tabi ki bu bilimsel bir tavır değil siyasi bir cepheleşme idi.

Bu büyük Türkolog araştırmacı tarihcimiz Kazım Mirşan hakkında Türk çocuklarına ne öğretildi.?
Hiç bir şey.
Bu adam kimdir, ne yaptı, ne yazdı, ne zaman doğdu, ne zaman öldü anlatıldı mı?
Hayır.
Biz Arap kültür emperyalizmi ile, Batı ekonomik ve kültür emperyalizmi altında adım adım yok ediliyoruz.

Çocuklarımıza varsa yoksa hayali Arap-islam tarihi, hayali Batı tarihi öğretiliyor.

Son sürat geri gitmemiz bundandır

Ankara’da Avrupa Komisyonu delegasyon başkanlığı yapmış olan fanatik Türk düşmanı İngiliz diplomat Karen FOG açıkça Avrupa’nın ana fikrini açıklamıştı:
“Türk tarihinin hakkından gelmeliyiz”
Demişti.

Türk tarihinin hakkından gelmeyi birinci amaç yapmış olan ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülke ve kurumlarına ve onların ülkemize atadığı siyasetçilere kendimizi yönettirmeye devam edersek, gerçekten Türk tarihinin ve Türk dilinin hakkından gelecekler.

turkbirligi.com.tr Kurucusu

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir