Genel

Asılsız İddia: 24 Nisan Sözde Ermeni Soykırımı

Yazar: Diplomasi ve İstihbarat İncelemeleri Uzmanı Elvin ABDURAHMANLI

Ermenistan her yıl 24 Nisan tarihinde tarihin de sözde Ermeni soykırımı iddiasını ortaya atmaktadır. Emperyalist güçler ise Ermenistanın bu iddiasına kol kanat vererek destek olmaktadırlar. Nitekim Amerika Birleşik Devletlerinin daha önceki başkanları gibi günümüzdeki ABD dönem Başkanı olan Biden, sözde 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanımladığını açıklayan bir bildiri yayınladı. Joe Biden tarafından yazılan ve 24 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan yazılı açıklamada aşağıdaki kelimeler yer almaktadır:

 “Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda hayatını kaybeden tüm Ermenileri onurlandırıyor. Tarihi onaylıyoruz. Bunu suçlamak için değil, asla tekrarlanmamasını sağlamak için yapıyoruz.”

ABD başkanın yaptığı bu yazılı açıklamanın ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu twitter hesabından cevap vererek aşağıdaki kelimeleri ifade etmiştir.

Bu olayların hiçbir hukuki esası ve geçerliliği yoktur ve yapılan bu iddiaların tek dayanağı popülizmdir. “Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığından gelen 24 Nisan resmi açıklamasında ise aşağıdaki kelimeler ifade edilmiştir.

“ABD Başkanı’nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz. Söz konusu açıklamanın konuya dair bilimsel ve hukuki bir temele, bulguya dayanmadığı ortadadır. 1915 olaylarına ilişkin olarak, uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir.”

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullanılmıştır:

‘‘ABD başkanı Biden tarafından yapılan açıklamanın hiçbir gerçeklik taşımadığı ve 1915 yılı olaylarının çarpıtılmaktadır..

Görüldüğü üzere ABD Başkanı Bidenin yaptığı bu açıklamalar ile bu bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını karşısını almak amacı taşıdığını görmekteyiz. Ermenistanın bu asılsız iddialarının hukuku geçerliliği olmadığını belirterek Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Koordinatörlüğü olarak aşağıdaki bildiriyi sunuyoruz.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli platformunun Türkiye koordinatörlüğü Bildirisi:

   Soykırım yasası 9 Aralık 1948 tarihinde Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 260 A (III) sayılı Kararıyla kabul edilip, imza, onay ve katılımına açılmıştır. Sözleşme 13. maddeye uygun olarak 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Soykırım tanıma sözleşmesine taraf ülkeler, soykırım suçunu önlemek ve cezalandırmakla yükümlüdürler. Bu sözleşmeye günümüze kadar onaylayan devlet sayısı 140 olduğunu belirtmek isterim. BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Soykırım yasası gereğince Soykırım tanımı aşağıdaki şekildedir.

Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre bir eylemin soykırım olarak nitelendirilebilmesi için, belirli bir insan topluluğunun; milliyeti, ırkı, etnik kökeni veya dini dolayısıyla tümünün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetinin bulunması gerekir.

İlaveten belirtmek istediğim önemli bir husus ise Türkiye soykırımı tanıma Sözleşmesini 23 Mart 1950’de onaylamıştır. TBMM tarafından 29 Mart 1950 tarihinde 5630 Sayılı Onay Kanunu ile 7469 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır. Bir devlet soykırım yapmışsa bu sözleşmeyi neden ve hangi sebeple taraf olduğunu beyan eder ki? Bu tez ile de Ermenilerin sözde soykırım iddiasını yok etmekteyiz. Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Koordinatörlüğü olarak Ermenilerin her yıl 24 Nisan tarihinde belirttikleri sözde soykırım iddiasının geçersiz olduğunu belirtiyoruz ve Türkiye’nin gerektiğinde Azerbaycan2ın arşivlerinin açılarak incelenmeye hazır olduğunu belirtiriz. Ermenistan’dan da aynı hareketi beklediğimizi arşivlerin açılmasını talep ediyoruz. Ermenistan tarafından her yıl ortaya atılan bu asılsız iddiaların sonlandırmasını ve emperyalist devletlerin oyununa gelmemesini bölgenin barış ve istikrarını bozacak her bir eğilimden ve oyundan el çekmesini talep ediyoruz. Nitekim 29 yıl önce Ermenistan tarafından Hocalı şehrinde Azerbaycanlı siviller karşı yapılan 26 Şubat Hocalı soykırımı halen unutulmamıştır ve Ermeniler bu asılsız iddiaları ile kendi yaptıkları soykırımları uluslararası kamuoyuna unutturmak çabası olduğunu belirtiriz!

Saygılarımla:

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu Türkiye Koordinatörü:  Dr Adayı Elvin ABDURAHMANLI        

Ministry of Diaspora of the Republic of Azerbaijan Karabakh is Azerbaijan National Platform Coordinator in Turkey

     The Law on Genocide was adopted by the United Nations General Assembly Resolution 260 A (III), meeting in Paris on 9 December 1948, and opened for signature, approval and participation. The Convention entered into force on 12 January 1951, in accordance with Article 13. Countries that are party to the genocide recognition convention are obliged to prevent and punish the crime of genocide. I would like to state that the number of states that have ratified this convention to date is 140. In accordance with the Genocide Law adopted by the UN General Assembly, the definition of Genocide is as follows.

According to the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide, in order for an action to be qualified as genocide, a certain group of people; There must be an intention to destroy all or part of it because of its nationality, race, ethnic origin or religion.

An important point that I want to specify addition, Turkey has confirmed the recognition of the Genocide Convention on 23 March 1950’s. It was published by the Turkish Grand National Assembly on March 29, 1950 in the Official Gazette No. 7469 with the Approval Law No. 5630. If a state committed genocide, why and for what reason would it declare that it is a party to this convention? With this thesis, we destroy the so-called genocide claim of the Armenians. We express Azerbaijan Republic Ministry of Diaspora Karabakh is Azerbaijan National Platform is Coordinator of the Armenians is invalid alleged genocide stated on April 24 every year and Turkey, we will be ready to be examined by opening the archives as needed Azerbaycan2. We expect the same action from Armenia, and we demand the archives to be opened. We demand Armenia to put an end to these baseless claims made every year and not to be fooled by the imperialist states, to withdraw from any tendency and game that will disrupt the peace and stability of the region. As a matter of fact, the February 26 Khojaly genocide, which was committed by Armenia 29 years ago against Azerbaijani civilians in the city of Khojaly, is still not forgotten, and we state that Armenians are trying to make the international public forget their own genocides with these unfounded allegations!

Best regards:

Ministry of the Diaspora of the Republic of Azerbaijan ”Karabakh is Azerbaijan National Platform” of Turkey general coordinator:

                                                                                   Elvin ABDURAHMANLI

Karabağ Azerbaycandır Koordine Etme Derneği Başkanı Dr Elvin ABDURAHMANLI

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir